Fiskeflåten

De unge trives til sjøs

Rekrutteringen til fiskeryrket er veldig god. Det vitner om at verdiskapingen på havet også kommer de ansatte til gode, og at ungdom setter pris på ordnede arbeidsforhold der de kan planlegge hverdagen sin.  

Fiskeflåten består av flere tusen lokalt eide bedrifter. Den havgående flåten tilbyr attraktive, helårlige og trygge arbeidsplasser, med høy standard, gode arbeidsvilkår og god lønn. Det er en arbeidshverdag som appellerer til mange unge mennesker.  

For 10 år siden, som 18-åring, begynte Áron Kjærbech (bildet over) å jobbe på sjøen. Selv om det kan bli røft på sjøen til tider, liker han godt jobben som frysemann ombord på F/T Ramoen:  

– Det er ikke en kontorjobb. Det er hardt fysisk arbeid, men man får mestringsfølelse og et godt innblikk i hvordan det er å jobbe til sjøs. 

Anette Olsen (bildet over) startet som forpleiningsassist, og er nå fisker i fabrikken på F/T Ramoen. Hun trives godt med arbeidshverdagen på den havgående flåten: 

– Jeg synes det er veldig kjekt! Vi har det veldig kjekt i lag, mye humor og vi har det stort sett veldig fint sammen.  

Lærlinger søker seg til den havgående flåten fordi de får tatt i bruk den kunnskapen de har med seg fra skolebenken, og får mulighet til å fortsette utdanningen på høyteknologiske fartøy.   

– Vi har flere lærlinger her, og de er veldig flinke. Vi har fått mye skryt fra de ansvarlige for lærlingeordningen. Så jeg vil absolutt anbefale unge å komme hit, sier Olsen.  

Den norske fiskeflåten sikrer at verdiskapningen kommer hele kysten til gode. I tillegg til å bestå av flere tusen lokalt eide bedrifter, pløyer fiskeflåten også verdiskapningen tilbake til lokalsamfunnene de springer ut av. 

De bidrar med ringvirkninger, sysselsetting og bosetting i norske kystkommuner. På den måten sikrer havgående flåter mange livskraftige kystsamfunn. Havfiskeflåten tilbyr ordnede arbeidsforhold med god lønn. Dette har bidratt til at ungdom har søkt seg til fiskeflåten og mange har etablert seg med familie i hjemkommunen. Dette gir også liv til mange bygdesamfunn. 

– Det er et fritt og fint yrke. Du er vekk når du er vekk, og når du er hjemme har du gjerne lengre fri, forteller fisker Halbjørn Remøy.  

Uten større fartøy som kan gå langt til havs ville mange industribedrifter blitt lagt ned, eller kun drevet produksjon i noen hektiske vintermåneder. Vi må heller ikke glemme de pelagiske artene, som sild og makrell. Det er i all hovedsak havfiskeflåten som fisker disse artene, som også er svært viktig for norsk landindustri. Så er norskfanget villfisk også en ettertraktet vare, som etterspørres i mange markeder og som skaffer eksportinntekter. 

– Vi har vært på turer til Grønland, og vi er ofte rundt Bjørnøya og Svalbard. Her om dagen hadde vi en diger spermhval liggende ved rekka vår, så i denne jobben får man også reist og opplevd mye, forteller Brynhild Lien, som også jobber som fisker på F/T Ramoen.