Fiskeflåten

– Vi vet at økt aktivitet gir økt sysselsetting

Den norske fiskeflåten sikrer at verdiskapningen kommer hele kysten til gode. Ytterstad fiskeriselskap er et av flere eksempler på lokalt eide bedrifter som bidrar med ringvirkninger, sysselsetting og bosetting i norske kystkommuner.  

Stine Ytterstad valgte å flytte tilbake til hjemkommunen sin for å ta over ledelsen i Ytterstad fiskeriselskap. Hun er fjerde generasjon til å lede selskapet med røtter tilbake til 1907. Selskapet er i sterk vekst og Ytterstad er tydelig på at fiskerinæringen har en spennende fremtid i møte.  

– Jeg har troen på fiskerinæringen. Det er en spennende næring i konstant utvikling. Det er ikke én dag som er lik den andre, sier Stine Ytterstad.  

Ytterstad Fiskeriselskap holder til i Lødingen kommune i Nordland. Med rundt 1600 innbyggere er Ytterstad fiskeriselskap en veldig viktig arbeidsplass for kommunen.  

– Mannskapet på M. Ytterstad og Rødholmen kommer fra Haugesund i sør til Senja i nord, sier Ytterstad.  

Fiskeflåten i Norge består av flere tusen lokalt eide bedrifter. Til sammen skaper fiskeflåten arbeid for 15 500 mennesker. 9 800 jobber direkte i fiskeriene og 5 700 kommer fra flåtens leverandørindustri.  

Konsernet Ytterstad Fiskeriselskap består blant annet av Lødingen Fryseri, Lødingen Mekaniske og Lødingen brygge.   

– Vi vet at økt aktivitet gir økt sysselsetting, sier Ytterstad.  

Hun viser til Lødingen fryseri, et pelagisk anlegg som leies ut og driftes av Pelagia. – Her er det stor aktivitet på sild, lodde og makrell. Det er en veldig viktig arbeidsplass her i Lødingen.  

– Vi har også Lødingen brygge, vår lokale kafé og restaurant som fungerer som stedets hotell med 14 rom. I tillegg har vi Lødingen Mekaniske som er et verft i liten skala med store ambisjoner om å vokse.  

Artikkelen fortsetter etter videoen.

Den havgående flåten er med å sikre mange livskraftige kystsamfunn. Stabile rammebetingelser og kvoterettigheter står helt sentralt når fiskeflåten skal fornyes og bidra til en grønn omstilling.