Fiskeflåten

– Jeg tror flere ville gjort som oss hvis insentivordningen innen fiskeri hadde vært bedre

Da Liegruppen skulle kontrahere en ny fiskebåt i 2018 ble det for alvor diskutert hvordan selskapet kunne bidra i det grønne skiftet. Resultatet ble verdens første gassdrevne fiskebåt – en båt som sparer NOx-utslipp tilsvarende 50 000 biler i året.  

«Libas» er verdens første fiskefartøy til å gå på flytende naturgass, LNG.  Administrerende direktør i Liegruppen, Bjarne Risnes Haldorsen, sier at selskapet ønsket å utfordre seg selv da de valgte en ny fiskebåt.  

– I Liegruppen skal vi alltid tenke innovasjon, men samtidig tradisjon. Vi holder på med det vi kan hver dag, men vi må hele tiden utfordre oss selv. Det handler om å henge med i tiden vi er en del av, sier Haldorsen. 

Å finne et godt bærekraftig alternativ til diesel var derimot ikke bare enkelt. Mange av de nye energikildene og drivstofftypene som utvikles i dag er enda ikke godt nok utbygget for den havgående flåten.  

– Når et fartøy er ute på havet 2-3 uker av gangen, kan man ikke være avhengig av batteri. Vi jobbet aktivt med hvordan vi som selskap kunne tenke nytt, samtidig som vi måtte bygge sikre og gode løsninger. Som havgående fiskebåt må vi ha nok plass til drivstoff, og ikke minst må det være tilgjengelig når man trenger det. Gass var, og er fortsatt det «grønneste» mulige alternativet ettersom infrastrukturen og energitettheten til hydrogen og andre alternativer ikke er gode nok enda, sier Haldorsen.  

Liegruppen har ikke angret en dag etter de landet på å bygge et gassdrevet fartøy.  

–  Vi er jo veldig stolt av å gå foran med nye løsninger i næringen vår. Det er to andre gassbåter som har kontrahert etter oss. Jeg tror Liegruppen har vært en døråpner for andre, som har gjort det enklere for andre aktører å sette i gang, sier Haldorsen.  

Sammenlignet med en helt ny fiskebåt som bare går på diesel, sparer Libas NOx-utslipp tilsvarende 50 000 personbiler som kjører 20 000 km i året. Haldorsen understreker at det er betydelige tall, men på ingen måte noe de har fått gratis.  

– Å bygge nye, bærekraftige løsninger er veldig dyrt. En gassdreven fiskebåt er veldig dyrt og gjerne ikke noe alle kan ta seg råd til.  

Han er tydelig på at flere aktører ville fulgt etter hadde det ikke vært for de enorme kostnadene.  

– Det er klart at når det er varslet en fire-fem-dobling av CO2-avgiften på gass og LNG, kan de fleste samtidig ikke investere 80 millioner kroner i ny båt.  

– Jeg tror flere ville gjort som oss hvis incentivordningen hadde vært bedre. Den er ikke god nok i dag, og bidrar ikke nok til det grønne skiftet innen fiskerinæringen. Det må bedre rammebetingelser til for å få flere til å satse, avslutter Haldorsen.